NASI SPECJALIŚCI

  • dr n.med. Paweł Chomicki - specjalista 1° chirurgii stomatologicznej, specjalista 2° chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
  • lek.stom. Anna Grzybowska - specjalista 1° stomatologii ogólnej, specjalista 2° stomatologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
  • dr n.med. Agnieszka Wal-Adamczak - specjalista 1° stomatologii ogólnej, specjalista 2° stomatologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej, European Academy of Paediatric Dentistry oraz sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.